Josef

Šafrán Späť Rybka

Cesta dlohá vedla pouští, Josef za ruku si vedl osud náš,
Marie o synka se bála, chtěla vodu a něco jíst,
Rabín v oáze jim přes den chodil z Bible verše číst.

Hleďte v Betlémně snad svítá, tak krásná, jasná zář,
už narodil se z vůle Boží Syn,
Vemte každý co má navíc a spěchejte je čas,
vemte ovečky a plátno, nocí povede nás hlas.

Ježíš říkají mu všichni, v jeslích leží na senách, prý i králové se poklonit tam jdou.
Vyšla hvězda, vyšlo ráno, Magdaléno synka vem, všichni lidé budou slavit dnešní den.
Pastýř od dveří svý stádo stále shání, aby zástup mohl poklonit se, jít,
aby položit moh každý dar co zmála z domu vzal,
Marie tiše něco zpívá, zby nevzbudil se spal.
Oslík s volkem teplo dýchá, večer přinesl už chlad, a lidí neubývá,
každý Syna zahlédl by rád, Tesař děkuje a kývá, olej v lampách dolévá,
odkudsi trubky jasně zní a z hvězdy zář jse rozlévá.

Hleďte v Betlémně snad svítá, tak krásná, jasná zář,
už narodil se z vůle Boží Syn,
Vemte každý co má navíc a spěchejte je čas,
vemte ovečky a plátno, nocí povede nás hlas.

Hleďte v Betlémně snad svítá, tak krásná, jasná zář,
už narodil se z vůle Boží Syn,
Vemte každý co má navíc a spěchejte je čas,
vemte ovečky a plátno, nocí povede nás hlas.

Šafrán Späť Rybka