Jennifer Lady

Cestou z hospody Späť

Drobně mží a do noci zvon z majáku lodím zavolal vstříc,
útesy skal ostrých jak nůž už proplouvá
Jeniffer Lady tak malá jak stín, má na boku ránu a v plachtoví klín,
to z pitomý války muži se vrací domů k nám.

Kolik jich šlo, a vrací se půl, to bude pláče a po dlaních sůl
a bez tátu synů a bez věna dcer, Bože co bude dál?
Přestane svítat, až do hrobu dáš všechen ten smutek má irská zem?
Co platný jsou květy a všechna ta sláva? Bože co bude dál?

V srdci úzkost na duši vzdor, myšlenky letí jak potoky z hor,
dokud nám budou poroučet blázni, kde bude svět?
Svobodo drahá, kolik to stojíš? Kolik nás zemře ve válkách jen
až jednou ráno snad vyjdeš jak slunce v jedinej den?

Drobně mží a do noci zvon z majáku lodím zavolal vstříc,
útesy skal ostrých jak nůž, už proplouvá
Jennifer lady, tak malá jak stín má na boku ránu a v plachtoví klín,
to z pitomý války muži se vrací domů k nám.
Cestou z hospody Späť