Bídná cesta

Poslední jednorožec Späť Moře spí

Noc končí, svítá, stopy tvé do dáli jdou
Noc končí, vzlétá k nebi orel tam nad hlavou
Srdce statečné šeptá:
Musíš dál, nepoznán, jít dál
Dál
Cestou bídnou, zemí vlídnou

Byť žízní, hledá
Cestu svou, cestu zlou
Tvář deštěm bledá trýzní, únavou
Jen tvé srdce stále vede svou:
Musíš dál, nepoznán, jít dál
Dál
Cestou bídnou, zemí vlídnou
Cestou bídnou...

Jen měsíc tě hlídá
do mraků si halí tvář
Prý navíc žal přidá
k cíli snad že blízko máš
Srdce tvé si stále vede svou
musíš dál, nepoznán, jít dál
Dál
Cestou bídnou...

Poslední jednorožec Späť Moře spí